Početkom jula 2017 godine su osobe lečene od raka uključene u udruženja Društvo za borbu protiv raka Sombor sa sekcijom Apatin i Asocijacija za unapređenje zdravlja iz Novog Sada boravile pet lepih dana na Zlataru.

Na ekskurziju je pošlo 28 članica udruženja starosti od 27 do 81 godinu koje boravile su na jednoj od najlepših planina Srbije, uživale u lepotama Nacionalnog rezervata Uvac, posetile ledenu pećinu,uživale u pogledu sa krova naše Srbije i posetile našu svetinju manastir Mileševu.

Rekreativno su se oporavljale na proplancima i šumama Zlatara a duhovni oporavak su našle u manastiru Mileševi i njegovom metohu crkvi“Kozma i Damjan”.

Uveče su uživale u radionicama posvećene osnaživanju ženama operisanim od raka pod stručnim nadzorom lekara onkologa iz Sombora, psihologa iz Apatina, medicinske sestre iz Novog Sada i sociologa iz Ruskog Krstura. Zajedno su osnaživali jedni druge a pomoć najstarijim članovima udruženja su pružali najmlađi članovi volonteri.

Sve ovo je organizovano uz pomoć vaučera Ministarstva turizma Republike Srbije i podršku čelnih ljudi u Opštini Apatin koji su omogućili udoban i bezbedan prevoz do vile Zlatarke i Zlatarskih bisera.

Ovo je primer dobre saradnje udruženja pacijenata lečenih od raka medjusobno, kao i saradnje sa lokalnom zajednicom, i drugim institucijama.

ponedeljak, 26 jun 2017 00:00

Letovanje na Vrahosu

Osam članova Društva za borbu protiv raka iz Sombora i Apatina je ovog juna letovalo u Vrahosu, na Jonskom moru i uživalo u suncu , moru i talasima.

Družilili smo se , uživali i odmorili. Ovo su neke od naših fotografija:

U organizaciji apatinske sekcije ,,Društva za borbu protiv raka Sombor'', u Narodnoj biblioteci ,,Miodrag Borisavljević'' u Apatinu održano je predavanje pod nazivom ,, Ako imate vere koliko zrno gorušičino". Gost predavač bio je novi apatinski paroh, prezviter Mladen Glušac.

Na samom početku ovog predavanja, Biljana Benić, predsednica apatinske sekcije ,,Društva za borbu protiv raka Sombor'' pozdravila je prisutne i, u ime organizatora, zahvalila se Mladenu Glušcu što se odazvao na njihov poziv.

Benićeva je za 025info istakla da je cilj ovog predavanja bio da se od našeg sveštenika, oca Mladena, sazna nešto više o veri.

- Članovi našeg društva većinom su pripadnici generacije koja nije imala veronauku u školi. Ovo predavanje je zaista bilo lepo i poučno. Za Isusa kažu da je on život, put i istina. Ako bi se ljudi zaista pridržavali tog puta, mogli bi izbeći i ublažiti bolesti, između ostalog je rekla Biljana.

Apatinski paroh drugi, Mladen Glušac, nadahnuto je pripovedao o hrišćanskoj veri. Prema njegovim rečima, nije u zdravom telu zdrav duh, već u zdravom duhu zdravo telo.

Iako nismo često imali praksu da se sveštena lica u našoj opštini na ovakav način druže sa svojim sugrađanima, Glušac ističe kako mu je veoma drago što mu se pružila mogućnost i za drugačiji način komunikacije sa Apatincima.

- Briga crkve je briga za svaku dušu. Mi smo tu da za našu svetu crkvu pribrojimo što više ljudi. Na taj način ćemo ih uputiti Hristu i spasenju, rekao je otac Mladen za 025info, dodavši kako ga veoma raduje što postoje udruženja poput ,,Društva za borbu protiv raka Sombor''.

-Crkva i takva udruženja na istom su zadatku, pomoći ljudima u najtežim trenucima njihovih života, naglasio je Glušac.

Po završetku predavanja, posetioci su postavljali pitanja i savetovali se sa apatinskim parohom, a Đerđi Šarić, predsednica ,,Društva za borbu protiv raka Sombor'' uručila mu je poklon knjigu ,,Živeti kao pre'' u kojoj se nalaze priče članova njihovog društva. U pitanju su potresna svedočenja u kojima trijumfuje ljubav, o ljudima koji su u bolesnim telima sačuvali zdravlje duše.

petak, 02 jun 2017 00:00

Prijem kod gradonačelnice Sombora

U sredu, 31 maja, gradonačelnica Sombora, gospodja Dušanka Golubović je u svom kabinetu primila predstavnike Društva za borbu protiv raka u Somboru.

U veoma srdačnom i konstruktivnom razgovoru potvrdjena je dobra dosadašnja saradnja našeg udruženja i lokalne zajednice i dogovreno dalje unapređenje ovih odnosa.

petak, 26 maj 2017 00:00

Književno veče

U Somboru je 24.maja održano književno veče Ljiljane Habjanović Đurović. Predstavila je svoje knjige i medju njima najnoviju "Onda je došla dobra vila". Obradovala je i naše članove Društva za borbu protiv raka u Somboru. Ovih dana je dala je nalog za štampanje PETOG IZDANJA naše knjige "ŽIVETI KAO PRE". To je velika radost za autore Milicu Marinković, Biljanu Benić i Đerđi Šarić !

U Somboru je 20 maja održan seminar „U fokusu žena obolela od raka“ u organizaciji Društva za borbu protiv raka u Somboru, jednog od osnivača NALOR. Na seminaru je učestvovalo 50 članova udruženja NALOR Nacionalne asocijacije lečenih od raka u Srbiji, koja je ovom prilikom obeležila jubilej 5 godina postojanja. Kroz stručni program osobe lečene od raka su informisane o ishrani, psihosocijalnoj podršci i inovativnim lekovima. Za ovu priliku štampana je i brošura namenjena lečenim osobama „Saveti za život sa rakom, hemioterapija i ishrana“. Kroz razmenu mišljenja donešeni su zaključci kojim bi trebalo ublažiti probleme osoba lečenih od raka u našoj zemlji i podstaknuti kvalitativne promene koje će unaprediti kvalitet života osoba lečenih od raka u Srbiji.

Zaključci seminara:
1. Deluj lokalno, misli globalno - kroz sve lokalne aktivnosti udruženja pacijenata osetiti nacionalno udruženje kao svoje
2. Zastupati interese pacijenata lečenih od raka kroz izgradnju čvršće mreže lokalnih udruženja, a time jačati i nacionalno udruženje
3. Popularisati važnost postojanja udruženja pacijenata i omasoviti udruženja članstvom koje obuhvata ne samo lečene, već i one koji im pomažu: porodicu, negovatelje, stručnjake.
4. Informisati javnost i institucije o udruženjima pacijenta kroz medije
5. Borba za bolje i modernije uslove lečenja obolelih od raka u Srbiji
6. Borba za bolju dostupnost lekova
7. Borba za kvalitetniju palijativnu negu i lečenje
8. Bolje povezivanje sa zdravstvenim profesionalcima i institucijama
9. Borba za edukaciju psihoonkologa i njihovo uključivanje u zdravstveni sistem i udruženja pacijenata
10. Povezivanje i bolja saradnja sa NURDOR u rešavanju zajedničkih problema oko uslova lečenja, inovativnih lekova, negovatelja,palijativnog lečenja, kretanja kroz zdravstveni sistem
11. Pokretanje istraživačkih projekata u vezi psihosocijalnih potreba obolelih od raka i njihovih porodica na nacionalnom nivou

Predsednica NALOR-a
Prim dr Đerđi Šarić

Svakog dana u Srbiji tri žene obole od raka jajnika, a jedna umre od ove bolesti.

Rani simptomi često izostanu i bolest se najčesće kasno dijagnostikuje, kada je već uznapredovala.

Poznavanje simptoma bolesti je od izuzetnog značaja za postavljanje dijagnoze u ranom stadijumu.

Simtomi bolesti su nespecifični zato je teško prepoeznati bolest:
• Oticanje stomaka, naglo povećanje telesne težine, nadimanje
• Bol u predelu karlice i osećaj pritiska u stomaku
• Osećaj sitosti odmah po započetom obroku
• Često i naglo mokrenje
• Bol u toku seksualnog odnosa
• Zatvor
Brojni faktori rizika:
• godine starosti (žena starije dobi ima veći rizik)
• mali broj trudnoća, rana menarha i kasna menopauza
• lična istorije raka dojke, jajnika, debelog creva ili rektuma
• dugoročna upotreba terapije zamene hormona
• gojaznost
• rak jajnika u porodici (kod 10 % bolesnica)

Odlaskom na ginekološki pregled jednom godišnje, redovnim ultrazvučnim pregledom ginekologa, bolest se može otkriti u fazi kada nema manifestovanih tegoba. Tada je lečenje lakše, uspešnije i jeftinije.

Lečenje raka jajnika

Konačna dijagnoza raka jajnika se postavlja patohistološkom analizom

Planiranje toka lečenja sprovodi konzilijum (multidisciplinarni tim) lekara, u zavisnosti od stadijuma bolesti, kao i mnogih drugih faktora.

Terapija započinje radikalanim hirurškim zahvatom.

Sledi hemioterapija, a uz hemioterapiju se koriste i novi lekovi koji ciljano deluju na tumorsku ćeliju (inhibitori angiogeneze, monoklonska antitela, PARP (poli (ADP-riboza) polimeraza) inhibitori, hormoni).

Klinička ispitivanja koja su uključila bolesnice sa seroznim rakom jajnika i pozitivnom BRCA mutacijom pokazala su da primena PARP (poli (ADP-riboza) polimeraza) inhibitora pozitivno utiče na odgovor na lečenje.

Normanli geni BRCA 1 (od engl BReast CAncer 1) i BRCA 2 (od engl BReast CAncer 2) učestvuju u kontroli ćelijskog rasta . BRCA 1 i BRCA 2 geni imaju ulogu da popravljaju oštećenja na DNK belančevina ćelije.

Mutirani geni BRCA 1 i BRCA 2 ne popravljaju oštećenja na ćeliji. Nasledjeni mutirani geni BRCA 1 i BRCA 2 imaju povećan rizik za rak dojke, ali i jajnika i velika je verovatnoća da će tu mutaciju preneti na svoje potomstvo. Izračunato da je 20 - 30 % naslednih slučajeva povezano s mutacijama u genima BRCA 1 i 2.

Mutacije u genima BRCA 1 i BRCA 2 mogu se naslediti od oba roditelja. Svaki od roditelja može preneti na potomstvo mutaciju u genima BRCA. Zbog toga je važno obuhvatiti celokupnu porodičnu istoriju bolesti za rak dojke i jajnika s majčine i očeve strane kod određivanja genetskog rizika. Ako je majka ili otac nosilac mutacije, verovatnoća da će dete naslediti istu mutaciju je 50 %, nezavisno od pola deteta. To ne znači da će dete razviti rak, već da ima nasleđen gen s mutacijom i potencijalno veći rizik za bolest.

Do trećine žena (50 - 87 % ) sa mutacijom bilo u genu BRCA 1 ili BRCA 2 imaju rizik za nastanak raka dojke i čak polovina (15 - 44 %) rizik za nastanak raka jajnika do sedamdesete godine života.

Ukoliko se kod zdrave žene konstatuje mutacija BRCA gena, to ne mora da znači da će se razviti karcinom, ali s obzirom na visoki rizik ovo saznanje je od velikog značaja za preventivno delovanje.

Poseban režim praćenja zdravih žena usled povećanog rizika od nastanka karcinoma dojke

Za žene kojima je postavljena dijagnoza raka jajnika, određivanje BRCA statusa je od velike važnosti za donošenje pravovremene odluke o adekvatnoj terapiji(izbor hemioterapije, biološke terapije PARP inhibitorom), čime se može poboljšati njen ishod. Za članove porodice je značajn podatak o povećanom riziku od nastanka karcinoma dojke i/ili ovarijuma.

Psihosocijalna podrška je važna tokom svih faza bolesti

• Zbog anksioznosti kod zdrave žene sa povećanim genetskim rizikom za karcinom
• Tokom hemioterapijskog lečenja potrebno je ojačati kapacitet žene da uspešno podnese zahteve lečenja i nuspojave (teskoba, mučnina, povraćanje, bol, depresija)
• Žene koje su završile aktivno lečenje imaju strah od povratka bolesti, trajnu frustraciju
promenjenim telesnim izgledom i povratkom na radno mjesto i sl.
• Tokom palijativnog lečenja izrazito je važna dobra psihološka podrška bolesnici i njenoj porodici.
Kontrola fizičkog i mentalnog zdravlja
• Pomoć u poboljšanju funkcionalnosti i kvaliteta života bolesnica s rakom jajnika može nam dati i fizikalna i rehabilitacijska medicina.
• Cilj rehabilitacije je poboljšanje pokretljivosti u nogama i slabinskoj regiji, kao i smanjenje bola, uz povećanje funkcionalnosti, mišićne snage i izdržljivosti, a u svrhu poboljšanja kvaliteta života
• Redovnom fizičkom aktivnošću mogu se bolje kontrolisati simptomi bolesti. Prilikom vežbanja dolazi do povećanog lučenja hormona u mozgu koji smanjuju bol (endogeni endorfini i encefalini). Druge prednosti terapijske vežbe su povoljni efekti na krvni pritisak, povećanje mišićne snage, fleksibilnosti i izdržljivosti.
• Hladna sredstva (led, gel, oblog) se koriste kao pomoćne metode u lečenju blagog do umerenog bola. Hladne procedure dovode do smanjenja grča u mišićima, upale i edema.U bolesnica s rakom jajnika ne preporučuje se stavljanje toplih obloga, grejanjeili transkutana nervna stimulacija (TENS) u području abdomena.

četvrtak, 27 april 2017 00:00

U fokusu - Žena lečena od raka

U FOKUSU je serijal intresenatnih seminara na temu unapređenja kvaliteta života osoba lečenih od raka u organizaciji Društva za borbu protiv raka u Somboru. Prvi je posvećen ženi lečenoj od raka. Biće reči o ishrani, psihološkoj podršci,i inovativnim lekovima. Obeležićemo 5 godina postojanja Nacionalne asocijacije lečenih od raka, za čije je osnivanje naše udruženje bilo inicijator. U goste nam dolaze predstavnici udruženja članova NALOR.

AGENDA:
8.45-9.00 Registracija učesnika
9.00-9.15 Prim Dr Đerđi Šarić -Pozdravna reč organizatora
9.15-9.30 Vesela Savin- Predstavljanje brošure „Saveti za život sa rakom”
9.15 -9.40 Dr Vera Šćepanović -Uloga biljnih vlakana u pravilnoj ishrani.Značaj proklijalih žitarica u ishrani.
9.40-10.00 Pauza sa osveženjem
10.00- 10.20 Prim dr Đerđi Šarić – NALOR - jubilej 5 godina postojanja
10.20- 10.40 Joland Korora – NURDOR,osetiti nacionalno udruženje kao svoje
11.00-11. 20 Dr Tamara Klikovac -NALOR kao podrška za unapredjenje dostupnosti i kvaliteta psihosocijalne podrške
11.20 -12.00 Diskusija uz osveženje
12.00-12.30 Dr Svetlana Salma - Biološki lekovi u lečenju obolelih od raka - način delovaja i kome mogu da pomognu
12.30-13.00 Prim dr Đerđi Šarić - Biološki lekovi u lečenju raka jajnika - način delovanja i kome mogu pomoći
13.30-16.00 Radni ručak

Povodom meseca borbe protiv raka, Dom zdravlja Apatin, u saradnji sa Udruženjem za borbu protiv raka Sombor, u Narodnoj boblioteci "Miodrag Borisavljević" u Apatinu organizovao je tribinu. Tema tribine bila je prevencija karcinoma dojke i žensko zdravlje.

Prisutne je, u ime organizatora, pozdravila Branka Bajić, vd direktora Doma zdravlja Apatin i istakla da im je cilj da u narednim mesecima organizuju tribine na različite teme, u želji da probude zdravstvenu svest naših sugrađana i sugrađanki.

Rak dojke čini vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta.To je najčešći rak kod žena, kako u razvijenim tako i u manje razvijenim delovima sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje oko 1.670.000 hiljada žena obolelelih od ove bolesti, a oko 522.000 žena umre od ove iste svake godine.

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji. Svake godine oko 4.600 žena oboli, a 1.600 umre od ove bolesti. Jedna od osam žena u našoj zemlji tokom svog života oboli od raka dojke. S obzirom na ovako poražavajuće statistike, od izuzetne je važnosti probuditi svest ljudi da brinu o svom zdravlju. Jedan od načina upravo su tribine poput ove organizovane u Apatinu. Predavač na tribini bila je dr Đerđi Šarić, onkolog i predsednica Udruženja za borbu protiv raka Sombor, a govorila je i Biljana Benić, predsednica apatinske sekcije ovog udruženja.

Šarićeva je apelovala na sve žene da brinu o svom zdravlju i redovno idu na preglede, jer je prevencija najbolji način da se bolest spreči ili otkrije na vreme.

četvrtak, 23 mart 2017 00:00

Obeležen mesec borbe protiv raka u Somboru

U sredu 22. marta 2017. u Svečanoj sali gradske kuće u Somoru, obeležen je MART MESEC BORBE PROTIV RAKA predstavom za decu "Daje se na znanje , zdravlje je najveće imanje". U gostima mališanima iz Sombora, bili su osnovci iz Deronja i Ruskog Krstura.

Studentkinje Pedagoškog fakulteta Vanja Vukša i Natalija Žujović, volonterke našeg udruženja, su kroz uloge Zvončice i doktorice Zdravke prenele publici poruke o zdravim životnim navikama i lepom ponašanju. One su ujedno i autori scenarija, rediteljke i glumice ove predstave koja je izmamila osmeh na lica i mladih i starijih gledalaca.

Strana 6 od 13

Info

Radno vreme:
radnim danom  17-19 sati 
Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 10-13 i 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58
Račun:
355-3200332773-20

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Valerija Lalić, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić

Poslednji unosi