nedelja, 27 mart 2016 00:00

Juče - danas - sutra

Iz istorijata...

Krajem pedesetih godina prošlog veka- PRVI REGISTAR MALIGNIH BOLESTI, temelj Onkološkom dispanzeru
- osnivači Dr Đordje Lazić, Franjo Kriz
Prvi put uocena potreba podrške sire društvene zajednice u borbi protiv poznatih uzročnika malignih bolesti.

1967 - IDEJA o osnivanju Društva za borbu protiv raka - Dr Kosta Popov
1969 - OSNOVANO DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA SOMBOR-APATIN, osnivač je društveno-politička organizacija Socijalistički Savez radnog naroda-daje smernice i ekonomski podržava rad Društva; prvi predsednik Ilija Smiljanić, direktor apatinske čarapare
1973 - štampana brošura o raku, dvojezična (srpsko-hrvatski i mađarski jezik), 80 strana
1982 - 1986 - predsednik Društva dr Miroslav Osmokrović;
period društvenog i privrednog blagostanja, intenzivna zdravstveno-vaspitna delatnost, višednevni simpozijumi iz preventivne onkologije u saradnji sa onkološkim dispanzerom, odeljenjem hirurgije u Somboru, Institutom za onkologiju u Sremskoj Kamenici, gostovanje predavača iz inostranstva (prof dr Luka Milas, onkolog imunolog sa univerziteta u Hjustonu...), štampanje niza zdravstveno-vaspitnih agitki:
-druga brošura o raku, na srpsko-hrvatskom jeziku, 70 strana
-likovno rešenje za znak Društva, akademski grafičar Dučan Mašić
-lekari koji su svojim radom obeležili ovaj period: Dr Franjo Ambosić, Dr Đordje Vukmirović
1986 - predsednik postaje Ana Raić, pravnik, zdravstveno vaspitni rad medju decom i omladinom, štetnost pušenja i alkoholizma je u tom periodu favorizovan, sproveden program "Ranog otkrivanja malignih bolesti u rizičnim grupama" zajedno sa Onkološkim dispanzerom, SIZ-om za zdravstvenu zaštitu, obuhvaćeno 25000 stanovnika Somborske opštine
1987 - osnovan Klub mastektomiranih zena, treći u Jugoslaviji (posle Zagreba i Ljubljane) na inicijativu dr Terezije Matarić
Održana prva Svečana akademija u okviru Marta – meseca borbe protiv raka u Somborskom Narodnom pozorištu, koji od tada postaje tradicija
1990 - Društvo tehnički opremilo Onkoloski dispanzer sa TV aparatom, Video aparatom u sobi za hospitalni dnevni boravak, pisaće mašine za ambulante...
Održan "Zeleni bal" humanitarnog karaktera u Hotelu Sloboda. Sledi vreme sa burnim društveno političkim promenama, siromaštvo i nezainteresovanost. Ova vrsta humanitarne delatnosti biva zamenjena borbom za egzistenciju porodice, sve je teže bilo baviti se društvenom nadgradnjom
1997.- Društvo oprema Onkološki dispanzer sa personalnim računarom koji pomaže da se uspostavi lakša veza sa Pokrajinskim registrom za rak Instituta u Sremskoj Kamenici. Sledi još teze vreme za sprovodjenje zdravstveno-vaspitne delatnosti i prevencije malignih bolesti, sredstava iz budžeta opštine sve manje, do donacija je zbog opšteg siromaštva sve teže doći, sve aktivnosti Društva su se svodile na rad male grupe entuzijasta koji nisu želeli da se Društvo ugasi, poštujuci Somborsku tradiciju vezanu za preventivnu medicinu.
2000. - 2001. veoma teške godine za opstanak Društva, bez sredstava iz budžeta opštine, bez donacija. Morali smo promeniti način rada kojim bi zainteresovali i privukli stare i nove članove na rad u Društvu. Tako je počeo da se kali projekat "ZDRAVKA".

I ovde juče postaje danas...

Danas je Opštinsko društvo za borbu protiv raka u Somboru
dobrovoljna, društveno-humanitarna, neprofitna organizacija koja okuplja građane u borbi protiv raka, side, zagađenja čovekove sredine, pušenja, alkohola, droge...
Ciljevi: organizovanje društvene aktivnosti u službi onkološke zaštite, akcije ranog otkrivanja maligne bolesti, široka zdravstveno-vaspitna i obrazovna delatnost, saradnja sa svim humanitarnim organizacijama koje imaju isti cilj, saradnja sa savezom Društava Vojvodine za borbu protiv raka i Društvom za borbu protiv raka Srbije.
Društvo za borbu protiv raka Sombor sutra?

Naša prva kampanja

Poziva na ucesce u kampanji:

”ULAGANJEM U ZDRAVLJE, ZDRAVLJEM SE VRAĆA”

ZASTO uzimamo ucesce u kampanji? Broj obolelih nasih sugradjana od maligne bolesti je u stalnom porastu. SVAKI TRECI MUSKARAC i SVAKA CETVRTA ZENA je potencijalni bolesnik ili obolela od maligne bolesti. Najcesci oblici bolesti su kod muskarca rak pluca , rak organa za varenje i rak prostate, a kod zena rak dojke i grlica materice. Ove bolesti primecene i dijagnostikovane na vreme, mogu biti lecene i izlecene. Ukoliko se propusti vazno vreme i bolest ne otkrije u ranoj fazi, tada je prognoza mnogo losija.

CILJ kampanje je da ZDRAVSTVENIM VASPITANJEM upoznamo sugradjane sa znacima I simptomima bolesti, naucimo ga da osluskuje svoj organizam i svaku promenu registruje I trazi konsultaciju lekara. PREVENCIJA je upoznavanje sa stetnim faktorima koji doprinose razvoju bolesti i ubrzavaju ispoljavanje bolesti i njihovo uklanjanje. RANA DIJAGNOZA je skup aktivnosti koje se preduzimaju da se iz rizicne grupe izdvoje i ispitaju ljudi kojima je zdravlje naruseno, ali to jos ne cini velike smetnje pa nemaju izrazenu potrebu da se jave lekaru.
KAKO se kampanja sprovodi? Drustvo za borbu protiv raka sa svojim strucnim clanovima ( zdravstveni radnici, ekonomsiti, psiholozi, soc.radnici ) sprovodi projekat ZDRAVKA ( prevencija i rana dijagnoza maligne bolesti kod zene u seoskoj sredini ) i projekat MREZA( zdravstveno vaspitanje u skolama, mesnim zajednicama, preduzecima ).

Odlazi se na teren i sprovode predavanja i pregledi. U toku 2002-2003. godine u ovim akcijama je ucestvovalo 2740 stanovnika nase opstine, kod 25 % ispitanih bilo je potrebe za detaljnim ispitivanjima u zdravstvenoj ustanovi, 1.5 % je operisano, a kod 1 % je dijagnostikovana maligna bolest.

KADA se sprovodi kampanja? Samo kontinuiranim zdravsvenim vaspitanjem mozemo uticati na promenu stetnih navika, uciti sugradjane da cuvaju zdravlje dok su zdravi, a ne tek kada obole. Stalnom obukom o nacinu ishrane i cuvanja zivotne sredine, o stetnosti pusenja, alkohola i droge, od malena poducavamo decu u zelji da imamo zdrave narastaje.

Drustvo za borbu protiv raka ima 12-15 ovakvih aktivnosti u toku jednog meseca, a u 2003-oj godini je bilo 117 razlicitih aktivnosti. Za savremen, uspesan rad neophodan nam je NOTE BOOK racunar, VIDEO projektor i foto aparat. Organizovanjem strucnih sastanaka smo od farmaceutskih kuca sakupili sredstva za NOTE BOOK racunar i foto aparat, a VAS molimo za pomoc u nabavci ostalog. Obavezujemo se da cemo zauzvrat organizovati zdravstveno-vaspitne akcije za sve starosnje grupe, I tako opravdati Vase pokroviteljstvo jer ZDRAVLJE TREBA CUVATI DA BI SE SACUVALO, A DOBROCINSTVA SE PAMTE I VRACAJU.

U Somboru, oktobra 2003.

Preuzmite monografiju „Borba protiv raka u Somboru - nekad i sad”!

nedelja, 27 mart 2016 00:00

Lična karta društva

Društvo za borbu protiv raka je dobrovoljno društveno-humanitarno, nevladino, neprofitabilno udruženje, zdravstveno vaspitnog tipa, sa ciljem prevencije maligne bolesti kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva i ranu dijagnostiku, kao i unapređenje kvaliteta života lečenih kroz psihosocijalnu podršku.

Misija: Popularizacija zdravih životnih stilova, podizanje svesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, pružanje psihosocijalne i iskustvene podrške lečenima, senzibilisanje lokalne sredine na potrebe osoba lečenih od raka.

Vizija: Poboljšanje zdravlja pojedinca i cele zajednice, smanjenjem broja obolelih i smrtnosti od karcinoma, kroz vaninstitucionalnu podršku nevladinog sektora već postojećem zdravstvenom sistemu, edukacijom o zdravim stilovima života, preventivnim pregledima, i unapredjenjem kvaliteta života obolelih kroz psihosocijalnu, iskustvenu podršku, razvijanjem proaktivnog i kreativnog potencijala svakog obolelog od raka.

Društvo za borbu protiv raka postoji od 1969 godine, a poslednjih petnaest godina posebnu pažnju usmerava na edukaciju populacije o prevenciji maligne bolesti kroz popularizaciju zdravigh stilova života, redovnih pregleda kod lekara, podršku nacionalnim skrinig programima, i unapređenju kvaliteta života osoba lečeniha od raka. Posebna se pažnja posvećuje i edukaciji stručnjaka o važnosti partnerskih odnosa, unapređenja komunikacije izmedju zdravstvenog radnika i pacijenta, i uprošćavanje veoma komplikovanog kretanja kroz lečenje obolelih od raka. Niz akcija je sprovedeno sa ciljem da se populacija senzibiliše na potrebe osoba lečenih od raka , kao i da se poveća aktivizam,osnaživanje i kreativnost, učešće u svakodnevnom životu zajednice.

Udruženje godišnje ima oko 200 različitih aktivnosti u godini, koje okupljaju više od 6000 sugrađana, postalo prepoznatljivo u lokalnoj sredini, u celoj zemlji, kao i regionu po raznovrsnom pristupu u popularizovanju preventivnih akcija koje su usmerene na decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studente, radnike, penzionere, posebno žene.

Dobitniici smo Oktobarske nagrade grada Apatina 2007 godine, Zlatne plakete Instituta za onkologiju i radiologuju u Beogradu, Nacionalnog priznanja za izuzetan doprinos prevenciji raka dojke 2014, Povelju Kapetan Miša Anastasijević za 2014 godinu i druge.

Uz kontinuiranu podršku Ambasade SAD u Beogradu od 2011 godine kroz 5 projekata uspeli smo da skrenemo pažnju da je potrebna veća društvena odgovornost preme osobama lečenim od raka, zatim je na našu inicijativu osnovan NALOR/Nacionalna asocijacija lečenih od raka/, u saradnji sa udruženjem “Jefimija” iz Užica smo mapirali najčešće probleme osoba lečenih od raka, ponudili odgovore na problem preko portala “Biramo život” sa još 6 udrženja iz NALORa, a u saradnji sa Ženskim centrum u Vrnjačkoj Banji so sproveli projekat edukacije lečenih od raka kvalitetnijim životom sa bolesti.
Akciju Zdravka/ primarna prevencija i rano otkrivanje raka dojke kroz edukaciju o samopregledu/ smo osmislili 2003 godine i kontinuirano je provodimo u Zapadnobačkom okrugu, sa učešćem oko 2000 žena godišnje. Od 2011. godine ovu akciju je podržao AVON i ona dobija mnogo širu dimenziju, kontinuirano se na isti način, sertifikovano, sprovodi u Somboru, Apatinu, Novom Sadu, Beogradu, Užicu, Vrnjačkoj Banji i planira se krajem ove godine u Leskovcu.

Članice udruženja Milica Marinković, Biljana Benić i Đerđi Šarić su zabeležile 52 životne priče naših članova u knjizi “Živeti kao pre” koju je štampala i izdala Ljiljana Habjanović Djurović, a do sada doživela 4 izdanja sa tiražem od 500 knjiga. Knjiga je predstavljena na Sajmu knjiga 2012 godineu Beogradu, a stand su obišle Ministar zdravlja Republike Srbije Prof dr Slavica Đukić Dejanović i Dragica Nikolić, prva dama. Knjiga je postavljena na portal “Biramo život”u elektronskoj formi.

Do sada je na Radio Somboru emitovano 68 kontakt emisija “Znanjem do zdravlja”koju priprema i realizuju članovi udruženja, jednom mesečno više od 6 godina, svakog meseca u trajanju od 90 minuta, reprzira se i postavlja na sajt udruženja sombor-cancer.org.rs. U okviru emisije je 30 minuta psihološko savetovalište koje vodi pacijent, a odgovara psiholog.

Grad Sombor i Apatin kontinuirano podržavaju rad udruženja. Od 2013 godine sve aktivnosti sprovodimo u prostorijama “Centar Zdravka”, koji radi svakodnevno, dežuraju volonterke udruženja, lečene žene koje podučavaju korisnike izboru i nezi proteze za dojku, stoma pomagala i razmenjuju iskustva oko lečenja. Takodje ovde stručnjaci: lekari, psiholozi, ajačanjem stručnog kapaciteta u tim su ušli i pravnici, socijalni radnici koji pružaju besplatne uluge članovima udruženja. Ovde i članovi ART sekcije udruženja slikaju, rade dekupaž,i druge tehike. Godišnje oko 3000 korisnika koristi usluge Centra Zdravka iz Sombora, Apatina, Odžaka, Kule i okolnih sela.

Posebnu pažnju poklanjamo senzibilizaciji lokalne sredine prema lečenima od raka. Primer je Projekat “Grad dobrih ljudi” čiji je jedan od segmenata postavljanje spomen klupe u Parku dostojanstva sa natpisom “Osvrni se oko sebe nekom treba tvoja pažnja”.

Trag Fondacija (bivši BCIF) je 2014. podržala projekat ART Zdravka, a ove godine je u toku projekat SRŽ (Savetima za život sa rakom).

Predsednica udruženja je takodje predsednik NALOR od osnivanja, od 2012, a od 2014 i predsednica Republičke stručne komisije za podršku pacijentima pri Ministartvu zdravlja Republike Srbije.

Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58
Račun:
325-9500600018784-55  OTP banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić

Poslednji unosi