Javna rasprava o Predlogu Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije je dana 13. septembra 2019. godine usvojila Zaključak 05 broj 500-9112/2019 od 12.09.2019. godine kojim se određuje sprovođenje Javne rasprave o Predlogu Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine.

U pomenutom Programu javne rasprave, utvrđeno je da će tekst Predloga Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine biti postavljen i na sajtu Vašeg udruženja.

Kako bi postupili po Zaključku Vlade RS, dostavljamo Poziv za javnu raspravu koja počinje od 16. septembra i traje do 07. oktobra 2019. godine, Program javne rasprave, Predlog Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine, kao i Akcioni plan Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine, koji bi trebalo da se nađu na sajtu Vašeg udruženja od 16. septembra 2019. godine.

Akcioni plan za unapređenje kontrole raka

Poziv na javnu raspravu Program za borbu protiv raka

Program javne rasprave

Program za unapređenje kontrole raka

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić