Oktobar mesec borbe protiv raka dojke /2

U našoj zemlji je poslednjih godina napravljen pomak u dostupnosti najmodernijih inovativnih terapija za različite kategorije pacijenata, uključujući žene obolele od HER2+ karcinoma dojke.Međutim, oko 2/3 obolelih pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom i dalje nema dostupnu inovativnu terapiju. Dostupna je inovativna terapija za HER2+ uznapredovali karcinom dojke, dok su za HR+ HER2- podtip, a koji se javlja u procentu kod oko 65% pacijenata, te nove terapijske opcije nedostupne. Mi (lekari, pacijenti i porodice, farmaceutske kompanije) se zalažemo za jednake šanse za uspešnu borbu sa ovom bolešću.  
 

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić