Nikola Tesla, idejni tvorac kvantne medicine

Integrativna medicina je zvanična medicinska praksa u okviru koje se selektivno uključuju elementi tradicionalne i alternativne medicine. Važećim Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine iz 2007. godine je u Srbiji u tradicionalnu medicinu uvrštena i KVANTNA medicina, a zajedno sa ostalim vidovima tradicionalne medicine je već bila izjednačena sa školskom medicinom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2005. godine. Možemo slobodno reći da je Nikola Tesla (1856-1943) naučnik novog doba, koji je shvatio energetske osobine svega što postoji (“u vasioni sve vibrira, sve treperi…”) prvi primenio elektromagnetne talase visoke frekvencije za poboljšanje zdravlja i otvorio novo polje umeća lečenja kojeće se tokom 70-tih godina XX veka nazvati KVANTNA medicina.

Po Nikoli Tesli u životu je važno sledeće:

  1. SVEST : Od trenutka spoznaje samoga sebe mora se imati svest o tome zašto postojimo i  šta je naš zadatak u životu. Tesla to objašnjava svojom vizijom usvojoj dvanaestoj godini da će jednoga dana doći do Nijagarinih vodopada i pretvoriti njihovu snagu u korisnu energiju. Takođe je, mada ne potpuno jasno, bio svestan da će ostvariti niz otkrića.
  2. ISTRAJNOST: Sve što započenemo treba težiti da završimo. Sve što preduzmemo, moramo i ostvariti.  Uporno i istrajno.
  3. ENERGIJA: Veoma je važno usmeriti svu svoju   vitalnu i duhovnu enegiju na  delo, što često podrazumeva mnoga odricanja. Tesla gubljenjem nekih životnih potreba koje ima svaki čovek nije ništa izgubio,već samo dobio. U svom stvararalaštvu  se radovao svakom svom danu i noći.  Nikola Tesla je bio srećan čovek. Prilagodio je svoj telesni sklop aktivnostima kojima je hteo da se bavi-posvećenom radu na svojim izumuma.
  4. PAMĆENJE: Sve što smo jednom videli, čuli, pročitali i saznali prati nas u vidu svetlosnih čestica. Tesli su te čestice bile poslušne i verne. Svoje izume je godinama nosio “u glavi” i tek potom ih ostvarivao. Na većini  izuma je vršio ispravke vizualizacijom, pa ih onda tako  završene, materijalozovao. To uvećanje vida i sluha imao je još kao dete. Kasnije je to svesno razvijao.
  5. BOLEST: je često posledica nedostatka ili iscrpljenosti životnih sila, ali često je i onečišćenje duha i tela. Neophodno je da čovek boluje s vreme na vreme da bi se i očistio. Izvor većine bolesti je u duhu. Zato duh imože da izleči većinu bolesti.
  6. ZNANJE: Veoma je važno znati kako da psihičke i vitalne energije pretvorimo u ono što želimo, i isto tako je važno imati vlast nad svim svojim osećanjima.
  7. POLNA ENERGIJA je, poslije svetlosti najrasprostranjenija u svemiru i veoma je snažna.
  8. ZABORAV: Čovek ne sme da zaboravi ko je i  zašto je na Zemlji.
  9. IGRA: U životu je  najvažnija  igra. Važno je svaki dogadjaj shvatiti kao igru, i uživati u njemu. Tada neuspeh ne izaziva veliki bes, a ostvarenje nadahnjuje. Tesla se igrao čitavog svog života i uživao je u tome. Nevolja je  što su ljudi suviše ozbiljni. Da to nisu, bili bi sretniji i znatno bi duže živeli.

Tekst: Biljana Benić, Društvo za borbu protiv raka Sombor

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić