Saradnja Udruzenja ,,ILCO,,Srbije i ,,BELHOSPICE,,..

Clanovi udruzenja ,,ILCO,,Srbije posetili su ,,BELHOSPICE,, 20 juna 2022 radi saradnje.
Evo osnovnih podataka sto ce koristiti onkoloskim pacijentima sa napomenom da je sve b e s p l a t n o .
Misija Belhospice organizacije je da zaštiti dostojanstvo i prava pacijenata obolelih od raka i
članove njihovih porodica kroz besplatno pružanje usluga pali
jativnog zbrinjavanja.
U okviru svojih aktivnosti BELhospice centar ima licencirane usluge Pomoći u kući i Dnevnog
boravka.
Korisnici usluge Pomoć u kući su osobe obolele od kancera kod kojih su iscrpljene mogućnosti
specifičnog onkološkog lečenja i o kojima se najčešće brinu članovi njihovi porodica, tj neformalni
negovatelji.
U Dnevni boravak su osobe obolele od kancera u fazi lečenja i dobrom opštem
stanju, dobijaju besplatan program psihosocijalne podrške i radno-okupacionih aktivnosti, koje
sprovodi multidisciplinarni tim - lekar, sestra, negovateljica, socijalni radnik, psiholog, obučeni
volonteri. Kroz ovu uslugu obezbeđen je i prevoz do Dnevnog centra kao i besplatan obrok.
Pored navedenog Belhospice centar poseduje pomagala (antidekubitalni dušeci, kreveti, invalidska
kolica), koja izdajemo na revers za potrebe pacijenata koji borave u kućnim uslovima.
Napominjemo da naš multidisciplinarni tim pruža savetodavne/konsultativne usluge pacijentima i
članovima porodica u kućnim posetama i u okviru našeg centra, koji čine lekari, medicinske sestre,
negovateljice, socijalni radnik, psiholog i duhovnik.
Više o Belhopsice centru i uslugama možete naći i na www.belhospice.org

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić