Integrativna medicina i rak

20.11.2020 u okviru NALOR video konferencije posvećenoj temi "Integrativna medicina i rak" učestvovalo je 26 učesnika iz većine udruženja članica. Modreator je bila Biljana Benić, autor niz tekstova na ovu temu. Profesor dr Vladimir Kovčin je godorio o vidovima alternativne…
Konvencionalne metode lečenja raka su: hemioterapija, jonizujuća radijacija, hirurški, biološki tretmani, imunoterapija. Komplementarne metode neće igrati glavnu ulogu u lečenju raka, ali mogu da olakšaju borbu sa znacima i simptomima izazvanim samim rakom ili tretmanima protiv njega. Uobičajeni simptomi, kao…
INTEGRATIVNA MEDICINA U SVETU Strategija razvoja zdravstvenog sistema u zemljama EU od 2015.do 2020. se temeljila na sledećim postavkama: 1.Pacijent je centar 2.Ne sme biti diskriminacije na osnovu bolesti i zdravstvenih nejednakosti 3.Zagovara se holistički pristup zdravstvenoj nezi koji uzima…
Strategija razvoja zdravstvenog sistema u zemljama EU od 2015.do 2020. se temeljila na sledećim postavkama: 1.Pacijent je centar 2.Ne sme biti diskriminacije na osnovu bolesti i zdravstvenih nejednakosti 3.Zagovara se holistički pristup zdravstvenoj nezi koji uzima u obzir socijalne, kulturne,…
MODERNA MEDICINA I NJENA REVIZIJA Savremena, zvanična, školska medicina još uvek ne daje najefikasniji odgovor za lečenje mnogih bolesti, bez obzira na svoj napredak. Ona se zasniva se na kartezijanskoj paradigmi (obrazac,model) koju je postavio Dekart (XVII vek) koji je…
Definicija SZO (Svetska zdravstvena organizacija) je: Zdravlje je stanje kompletne fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti ali nije nužno odsustvo bolesti. Tumačenje ove definicije je da i ako čovek ima neku dijagnozu hronične bolesti, ukoliko je ona dobro regulisana, izbalansirana moguće…

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić