Kontakt

Radno vreme:
radnim danom  17 - 19 sati

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati
Telefon: 025 44-00-44 tokom celog dana

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Računi:
325-9500600018784-55  OTP banka

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
+381 (0)63 518 257  

Zamenica:
Slavica Periškić, profesor

Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
+381 (0)65 251 82 58 

Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 

Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić