BANER PRISTUPNICA 1920

Značaj razvoja integrativne medicine za zdravlje onkoloških pacijenata

Značaj razvoja integrativne medicine za zdravlje onkoloških pacijenata

Definicija SZO (Svetska zdravstvena organizacija) je: Zdravlje je stanje kompletne fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti ali nije nužno odsustvo bolesti. Tumačenje ove definicije je da i ako čovek ima neku dijagnozu hronične bolesti, ukoliko je ona dobro regulisana, izbalansirana moguće je sa njom dugo trajati i živeti kvalitetan život. Savremenoj definiciji zdravlja dodaje se i četvrta dimenzija – spiritualnost. Poslednjih godina kroz mnoga naučna istraživanja potvrdjen uticaj duhovnosti u poboljšavanju simptoma različitih psihičkih i organskih poremećaja, te i pacijenti i lekari su počeli uviđati vrednosti faktora kao što su duhovnost, vera i saosećanje u procesu izlečenja. Mišljenje je da je maligna bolest, kao i mnoge druge, psiho-somatska bolest, pa se sve više govori o potrebi primene holističkog metoda za lečenje čoveka kao celine, a ne bolesti kao simptoma poremećenosti te celine. Medicina postaje sve više personalna* i transpersonalna**. Problem današnjice je da stari vrednosni sistemi nisu više delotvorni, a novi nisu stvoreni. U narednim tekstovima ćemo pokušati da Vam približimo puteve revizije medicine u postmodernu medicinu, koja treba da dovede do dalje humanizacije odnosa u lečenju a time i poveća njegovu uspešnost.

U našim nastojanjima da se još više unapredi i poboljša proces preventive, lečenja i nege obolelih od maligne bolesti, smo se služili savremenim stručnom literaturom propuštajući je kroz prizmu naših iskustava. Iskustva mnogobrojnih članova Društva za borbu protiv raka Sombor koje je prošle godine proslavilo 50 godina postojanja su pokazala da su posedovanje vlastite volje, te iniciranje i jačanje snage svakog obolelog, veliki i možda, odlučujući faktor, naravno pored pružanja pravovremene stručne medicinske pomoć. Udruženi u nesebičnom, kreativnom razumevanju, zajedno pacijenti i lekari mogu dati odlučujući impuls u daljem iznalaženju puteva savladavanja bolesti. Svesni stalnog povećavanja broja ljudi od malignih bolesti u svetu i kod nas, učinila su nam se zanimljiva i iskoristiva neka rešenja zemalja koja koriste iskustva tradicionalne medicine u pospešenju lečenja, jer su pored pozitivnog uticaja na zdravlje jer su dostupna, blagotvorna i jeftina. Da bi bio održiv, zdravstveni sistem mora veću pažnju posvećivati prevenciji ali mora doći i do snažnijih, fundamentalnijih promena i fokusiranja pacijenata kao središta sistema. Umesto medicine čiji je centar dijagnoza, promoviše se medicina čiji je centar pacijent i njegova lična priča. Zagovara se i razvija integrativna medicina u okviru koje je konvencionalna medicina združena sa alternativnom medicinom i tehnokama samopomoći.
U pisanju ovih tekstova smo se najviše oslanjali na document ”Strategija razvoja zdravstvene politike u Evropskoj Uniji od 2016.do 2020g”, naučne radove i eseje prof. dr Vuka Stambolovića, našeg velikog poznavaoca i zagovornika holizma, integrativne medicine i tradicionalne medicine, prof. dr. D. Rakovića iz oblasti integrativne biofizike, kvantne medicine i holizma, rad Snežane Milenković sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada (”Molitva izmedju nauke i religije”), sajt Consulta al futuro dr. Cubano i dr.

*Personalna medicina - u savremenoj medicini , na primer u onkologiji, je moguće iščitavanje celokupnog tumorskog genoma i precizno odredjivanje leka specifičanog baš za tu osobu.
**Transpersonalna medicina - na principu holografske paradigme po kojoj i materijalna i nematerijalna forma ima talasnu,vibrirajuću prirodu i međusobno je povezana u prostoru i vremenu.

 

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić