BANER PRISTUPNICA 1920

Đerđi (Erdelji) Šarić

Prim dr Đerđi (Erdelji) Šarić, rođena 30.09.1960. u Novom Sadu

Zaposlena sam u Specijalističkoj onkološkoj ambulant sa dnevnom bolnicom Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru.

Član sam Društva za borbu protiv raka u Somboru od 1986. godine, predsednik Društva od 1997. godine. Zdravstveno-vaspitnim radom se bavim preko popularnih predavanja, putem svih vrsta sredstava informisanja, i niza aktivnosti koja se sprovode u Društvu za borbu protiv raka sa ciljem prevencije i rane dijagnostike maligne bolesti.

Inicijator sam formiranja NALOR (Nacionalna asocijacija lečenih od raka Srbije) 2012 godine, čiji sam predsednik.

Autor sam brošure „Ishrana osoba sa stomom“ namenjenu lečenima osobama 2006.godine, odeljka „Ishrana osoba sa stomom“ u priručniku „Stoma“autora Krivokapić, Marković, izdatu 2007, namenjenu studentima i specijalizantima hirurgije, kao i brošure namenjene pacijentima sa hroničnim kancerskim bolom “Pobedite bol, živite kao pre“, izdate 2012 godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i jedan od tri autora knjige „Živeti kao pre“,u kojoj je sakupljeno 52 životne priče osoba lečenih od raka.

Autor sam programa sekundarne prevencije maligne bolesti „Zdravka“ čiji je cilj prevencija i rana dijagnostika raka kod žena u ruralnoj sredini. Bila sam urednik, organizator i voditelj kontakt radio emisije „ Znanjem do zdravlja“ koja se u kontinuitetu emitovala na Radio Somboru od 2009 do 2015. godine( više od 60 emisija).

Autor sam niza projekata u okviru tercijerne prevencije maligne bolesti, kao i unapredjenja kvaliteta života obolelih i lečenih od maligne bolesti protiv raka.

Kao lekar onkolog i predsednik Društva za borbu protiv raka primila nagrade: Oktobarska nagrada –Apatina 2006, Zlatnu plaketu za doprinos razvoju onkologije u Srbiji povodom 80 godina borbe protiv raka u Srbiji, u Beogradu 2007. godine, prvi dobitnik Nacionalne nagrade u borbi protiv raka dojke (2014), i Povelje Kapentan Miša Anastasijević (2014).

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić