BANER PRISTUPNICA 1920

Centar Zdravka

centar zdravka txt

Centar Zdravka je vaninstitucionalni servis za lečene od maligne bolesti

Adresa:
Stapasrki put C11 ( zgrada Tri šešira)
25000 Sombor
Tel 025 44-00-44

Mnogo je pitanja i nedoumica sa kojima bolesnik napusti ambulantu. Odgovore na ta pitanja pružaju stručnjaci : psiholog, lekar, socijalni radnik. To su problemi vezani za izmenu svakodnevnih navika zbog novih okolnosti usled bolesti, za novonastale odnose u porodici, za finansijske probleme koje donosi bolest i lečenje, za lakše kretanje kroz komplikovanu administraciju pri lečenju. Veliki problem je što su starije osobe lečene od raka često prepuštene same sebi, jer brz život zahteva angažovanje porodice za obezbedjenje egzistencije, a moderno lečenje maligne bolesti je veoma zahtevno, sa dugotrajnim terapijama i velikim brojem odlazaka na lečenje van mesta boravka.
Godišnje u Centru Zdravka potraži pomoć blizu 6000 korisnika osoba lečenih od raka, i članovi porodice.

U Centru Zdravka je takodje sedište i mesto rada Društva za borbu protiv šećerne bolestu Grada Sombora.

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić