BANER PRISTUPNICA 1920

Vera Blanuša

Zovem se Vera Blanuša, rodjena 31.07.1960.g.u Somboru. Po zanimanju socijalna radnica i porodični terapeut za alkoholizam. Godinu dana radnog staza u Centru za socijalni rad i 34 godine na Psihijatriji u Somboru. Prethodno obrazovanje pedijatrijska sestra. Poslovi koje radim su polivalentni: zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe, asistencija u ostvarenju prava iz sociologije i zdravlja. Zastite,rad da porodicama,grupne terapije,porodicna terapija, rad da licima sa izrecenim sudskim merama lecenja zbog alkohola,droga,nasilja,rad u terapijskoj zajednici,timski rad .

S obzirom na svoje kreativne hobije slikanje i drugo. Radim radnu terapiju sa pacijentima, tematske socioterapijske grupe. Pisala razne tematske radove za stručne skupove, seminare. Član upravnog odbora Crvenog krsta, član koordinacinom timu protiv trgovine ljudima, PR za SOS telefon, pisala za novine, učestvovala u radio emisijama, tv i drugo. Aktivna u Društvu za borbu protiv raka 10 -tak godina, motivisana licnim i porodičnim razlozima u želji da se unapredi ovaj sve potrebniji rad i u preventivnom delu. Ali i u delu lečenja gde ima mnogo nerešenih pitanja, a u direktnoj su vezi sa spašavanjem života i kvalitativno. Smatram da treba senzibilisati zajednicu i nadležne za rešenje vrlo konkretnih pitanja koja život znače. To je deo moje misije u sklopu Društva za borbu protiv raka.

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić