Vera Blanuša

Zovem se Vera Blanuša, rodjena 31.07.1960.g.u Somboru. Po zanimanju socijalna radnica i porodični terapeut za alkoholizam. Godinu dana radnog staza u Centru za socijalni rad i 34 godine na Psihijatriji u Somboru. Prethodno obrazovanje pedijatrijska sestra. Poslovi koje radim su polivalentni: zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe, asistencija u ostvarenju prava iz sociologije i zdravlja. Zastite,rad da porodicama,grupne terapije,porodicna terapija, rad da licima sa izrecenim sudskim merama lecenja zbog alkohola,droga,nasilja,rad u terapijskoj zajednici,timski rad .

S obzirom na svoje kreativne hobije slikanje i drugp. Radim radnu terapiju sa pacijentima, tematske socioterapijske grupe. Pisala razne tematske radove za stručne skupove, seminare. Član upravnog odbora Crvenog krsta, član koordinacinom timu protiv trgovine ljudima, PR za SOS telefon, pisala za novine, učestvovala u radio emisijama, tv i drugo. Aktivna u Društvu za borbu protiv raka 10 -tak godina, motivisana licnim i porodičnim razlozima u želji da se unapredi ovaj sve potrebniji rad i u preventivnom delu. Ali i u delu lečenja gde ima mnogo nerešenih pitanja, a u direktnoj su vezi sa spašavanjem života i kvalitativno. Smatram da treba senzibilisati zajednicu i nadležne za rešenje vrlo konkretnih pitanja koja život znače. To je deo moje misije u sklopu Društva za borbu protiv raka.

Više iz ove kategorije Vanja Vukša »

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić