BANER PRISTUPNICA 1920

Društvo za borbu protiv raka Sombor

Lična karta društva

Društvo za borbu protiv raka je dobrovoljno društveno-humanitarno, nevladino, neprofitabilno udruženje, zdravstveno vaspitnog tipa, sa ciljem prevencije maligne bolesti kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva i ranu dijagnostiku, kao i unapređenje kvaliteta života lečenih kroz psihosocijalnu podršku.

Misija: Popularizacija zdravih životnih stilova, podizanje svesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, pružanje psihosocijalne i iskustvene podrške lečenima, senzibilisanje lokalne sredine na potrebe osoba lečenih od raka.

Vizija: Poboljšanje zdravlja pojedinca i cele zajednice, smanjenjem broja obolelih i smrtnosti od karcinoma, kroz vaninstitucionalnu podršku nevladinog sektora već postojećem zdravstvenom sistemu, edukacijom o zdravim stilovima života, preventivnim pregledima, i unapredjenjem kvaliteta života obolelih kroz psihosocijalnu, iskustvenu podršku, razvijanjem proaktivnog i kreativnog potencijala svakog obolelog od raka.

Društvo za borbu protiv raka postoji od 1969 godine, a poslednjih petnaest godina posebnu pažnju usmerava na edukaciju populacije o prevenciji maligne bolesti kroz popularizaciju zdravigh stilova života, redovnih pregleda kod lekara, podršku nacionalnim skrinig programima, i unapređenju kvaliteta života osoba lečeniha od raka. Posebna se pažnja posvećuje i edukaciji stručnjaka o važnosti partnerskih odnosa, unapređenja komunikacije izmedju zdravstvenog radnika i pacijenta, i uprošćavanje veoma komplikovanog kretanja kroz lečenje obolelih od raka. Niz akcija je sprovedeno sa ciljem da se populacija senzibiliše na potrebe osoba lečenih od raka , kao i da se poveća aktivizam,osnaživanje i kreativnost, učešće u svakodnevnom životu zajednice.

Udruženje godišnje ima oko 200 različitih aktivnosti u godini, koje okupljaju više od 6000 sugrađana, postalo prepoznatljivo u lokalnoj sredini, u celoj zemlji, kao i regionu po raznovrsnom pristupu u popularizovanju preventivnih akcija koje su usmerene na decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studente, radnike, penzionere, posebno žene.

Dobitniici smo Oktobarske nagrade grada Apatina 2007 godine, Zlatne plakete Instituta za onkologiju i radiologuju u Beogradu, Nacionalnog priznanja za izuzetan doprinos prevenciji raka dojke 2014, Povelju Kapetan Miša Anastasijević za 2014 godinu i druge.

Uz kontinuiranu podršku Ambasade SAD u Beogradu od 2011 godine kroz 5 projekata uspeli smo da skrenemo pažnju da je potrebna veća društvena odgovornost preme osobama lečenim od raka, zatim je na našu inicijativu osnovan NALOR/Nacionalna asocijacija lečenih od raka/, u saradnji sa udruženjem “Jefimija” iz Užica smo mapirali najčešće probleme osoba lečenih od raka, ponudili odgovore na problem preko portala “Biramo život” sa još 6 udrženja iz NALORa, a u saradnji sa Ženskim centrum u Vrnjačkoj Banji so sproveli projekat edukacije lečenih od raka kvalitetnijim životom sa bolesti.
Akciju Zdravka/ primarna prevencija i rano otkrivanje raka dojke kroz edukaciju o samopregledu/ smo osmislili 2003 godine i kontinuirano je provodimo u Zapadnobačkom okrugu, sa učešćem oko 2000 žena godišnje. Od 2011. godine ovu akciju je podržao AVON i ona dobija mnogo širu dimenziju, kontinuirano se na isti način, sertifikovano, sprovodi u Somboru, Apatinu, Novom Sadu, Beogradu, Užicu, Vrnjačkoj Banji i planira se krajem ove godine u Leskovcu.

Članice udruženja Milica Marinković, Biljana Benić i Đerđi Šarić su zabeležile 52 životne priče naših članova u knjizi “Živeti kao pre” koju je štampala i izdala Ljiljana Habjanović Djurović, a do sada doživela 4 izdanja sa tiražem od 500 knjiga. Knjiga je predstavljena na Sajmu knjiga 2012 godineu Beogradu, a stand su obišle Ministar zdravlja Republike Srbije Prof dr Slavica Đukić Dejanović i Dragica Nikolić, prva dama. Knjiga je postavljena na portal “Biramo život”u elektronskoj formi.

Do sada je na Radio Somboru emitovano 68 kontakt emisija “Znanjem do zdravlja”koju priprema i realizuju članovi udruženja, jednom mesečno više od 6 godina, svakog meseca u trajanju od 90 minuta, reprzira se i postavlja na sajt udruženja sombor-cancer.org.rs. U okviru emisije je 30 minuta psihološko savetovalište koje vodi pacijent, a odgovara psiholog.

Grad Sombor i Apatin kontinuirano podržavaju rad udruženja. Od 2013 godine sve aktivnosti sprovodimo u prostorijama “Centar Zdravka”, koji radi svakodnevno, dežuraju volonterke udruženja, lečene žene koje podučavaju korisnike izboru i nezi proteze za dojku, stoma pomagala i razmenjuju iskustva oko lečenja. Takodje ovde stručnjaci: lekari, psiholozi, ajačanjem stručnog kapaciteta u tim su ušli i pravnici, socijalni radnici koji pružaju besplatne uluge članovima udruženja. Ovde i članovi ART sekcije udruženja slikaju, rade dekupaž,i druge tehike. Godišnje oko 3000 korisnika koristi usluge Centra Zdravka iz Sombora, Apatina, Odžaka, Kule i okolnih sela.

Posebnu pažnju poklanjamo senzibilizaciji lokalne sredine prema lečenima od raka. Primer je Projekat “Grad dobrih ljudi” čiji je jedan od segmenata postavljanje spomen klupe u Parku dostojanstva sa natpisom “Osvrni se oko sebe nekom treba tvoja pažnja”.

Trag Fondacija (bivši BCIF) je 2014. podržala projekat ART Zdravka, a ove godine je u toku projekat SRŽ (Savetima za život sa rakom).

Predsednica udruženja je takodje predsednik NALOR od osnivanja, od 2012, a od 2014 i predsednica Republičke stručne komisije za podršku pacijentima pri Ministartvu zdravlja Republike Srbije.

KONTAKT INFO

Društvo za borbu protiv raka

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor

Prostorije udruženja

CENTAR ZDRAVKA
Staparski put C 11
Radno vreme: svakog radnog dana 17-19 sati

Telefon: 025 44 00 44 tokom celog dana

Email: info@sombor-cancer.org.rs

ORGANI DRUŠTVA

Predsednica:
prim dr Đerđi Šarić
Zamenica:
Vanja Vukša, dipl. bibliotekar informatičar
Sekretarka:
Mara Dobrić, farmaceut.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić